Voor Ondernemers

Bent u ondernemer op het Damrak of Beursplein en heeft u een vraag. Misschien vind u hier al de informatie die u zoekt of neem contact op met onze straatmanager Evelien van Damme (evelien@straatmanager.nl)


VISIE EN BEHEERPLAN DAMRAK-BEURSPLEIN

Voor aanvang van het project Rode Loper is er een visie geschreven door de gemeente over het Damrak en de Nieuwendijk, interessant om nog eens door te nemen voor meer achtergrond informatie. Ook werken we nog steeds aan deze visie en hebben we bijvoorbeeld nog overlegstructuren zoals de Straatgerichte Aanpak.

Na de aanleg van de Rode Loper hebben we samen met de gemeente een beheerplan opgesteld waarin de structuur van de Rode Loper waarborgen. In het beheerplan staan alle afspraken rond het gebruik en beheer van het Damrak.


REGELGEVING VOOR ONDERNEMERS

Bedrijfsafval

Vanaf maandag 3 oktober 2016 zijn we gestart met een nieuwe ophaalmethode van uw bedrijfsafval. Dit om overlast van stinkend bedrijfsafval op straat en de vele rijbewegingen die hiervoor nodig zijn tot een minimum te beperken.  U heeft hierover een aparte brief ontvangen.

Dagelijks rijden er vele vuilniswagens het drukke Damrak op, gemiddeld zo’n 8 tot 10 per dag. Dit willen we gaan terugbrengen naar 2 rijbewegingen. Daardoor zal al het bedrijfsafval dat wordt aangeboden op het Damrak op hetzelfde tijdstip worden opgehaald en de overlast van het stinkende afval worden beperkt. Een enorme efficiencyslag waarmee we samen het Damrak schoner en frisser maken voor ons zelf en onze vele bezoekers. In het komende jaar zullen we stapsgewijs een aantal zaken rond de inzameling gaan aanpassen en verbeteren.

Omdat de nieuwe tijden misschien even wennen zijn hebben we een aparte afvalwijzer voor u gemaakt.

 

25 meter regel:

Als ondernemer bent u verplicht 25 meter rond uw onderneming schoon te houden hieronder het betreffende artikel.

Artikel 2.13 activiteitenbesluit

Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting

Het artikel 2.13 met de 25-meter regel staat in het algemene deel van het activiteitenbesluit, deel 2, Zorgplicht, en heeft dus betrekking op alle soorten inrichtingen.

 

Gevelreclame

In de welstandsnota de schoonheid van Amsterdam 2013 staan de regels rond gevelreclame. Hieronder treft u de betreffende hoofdstukken. De gehele nota is hier terug te vinden.


Winkeluitstalling op het Damrak

Ondernemingen op het Damrak mogen per onderneming 2 winkel uitstallingen op de stoep plaatsen. Hiervoor dient de volgende regelgeving.

 

Horeca

Voor alle horeca ondernemers een kort document informatie van gemeente over het voeren van horeca in de stad.

Horecawijzer


ALTIJD HANDIG

Voor het snel en makkelijk maken van een melding van overlast in de openbare ruimte kunt u gebruik maken van de Verbeterdebuurt App. Deze is gratis te downloaden op uw mobiel en fijn in gebruik.  U maakt een foto van bijvoorbeeld grofvuil bij u op de stoep en de App verstuurd deze met de juiste locatie naar de juiste afdeling van de gemeente. Vervolgens wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding.

 

Nood en hulpdiensten

Alarmnummer                                           112

Geen spoed, wel politie                            0800-8844

Brandweer, algemeen                               020-5556666

Meld Misdaad Anoniem                           0800-7000

Wijkagent: Chris Merks                             06-20035225

Aanmelden Damrak Alert                         06-15051167

 

Gemeente Amsterdam

Vragen/overlast                                         14 020

Reinigingsdienst                                        020 – 5519555

Bedrijfsafval                                               020 – 2563532

Handhaving openbare ruimte                020 – 5519645

WhatsApp dienst                                       06 – 44440655

Straatconciërge                                          06 – 83807130