Voor onze leden

Bent u ondernemer op het Damrak of Beursplein en heeft u een vraag. Misschien vind u hier al de informatie die u zoekt. Deze pagina zal een verzameling worden van handige informatie, links en weetjes voor onze leden.


VISIE EN BEHEERPLAN DAMRAK-BEURSPLEIN

Voor aanvang van het project Rode Loper is er een visie geschreven door de gemeente over het Damrak en de Nieuwendijk, erg leuk om door te nemen voor meer achtergrond informatie. Ook werken we nog steeds aan deze visie en hebben we bijvoorbeeld nog overlegstructuren zoals de Straatgerichte Aanpak.

Na de aanleg van de Rode Loper hebben we samen met de gemeente een beheerplan opgesteld waarin de structuur van de Rode Loper waarborgen. In het beheerplan staan alle afspraken rond het gebruik en beheer van het Damrak.


REGELGEVING VOOR ONDERNEMERS

Bedrijfsafval

Vanaf maandag 3 oktober 2016 zijn we gestart met een nieuwe ophaalmethode van uw bedrijfsafval. Dit om overlast van stinkend bedrijfsafval op straat en de vele rijbewegingen die hiervoor nodig zijn tot een minimum te beperken.  U heeft hierover een aparte brief ontvangen.

Dagelijks rijden er vele vuilniswagens het drukke Damrak op, gemiddeld zo’n 8 tot 10 per dag. Dit willen we gaan terugbrengen naar 2 rijbewegingen. Daardoor zal al het bedrijfsafval dat wordt aangeboden op het Damrak op hetzelfde tijdstip worden opgehaald en de overlast van het stinkende afval worden beperkt. Een enorme efficiencyslag waarmee we samen het Damrak schoner en frisser maken voor ons zelf en onze vele bezoekers. In het komende jaar zullen we stapsgewijs een aantal zaken rond de inzameling gaan aanpassen en verbeteren. Omdat de nieuwe tijden misschien even wennen zijn hebben we een handig overzicht voor u gemaakt. Let wel op, heeft u een contract bij een andere inzamelaar dan de gemeente dan is dit nu nog niet voor u van toepassing, u wordt nog in een later stadium benaderd.


Reinigingsrecht of bedrijfscontract?

Heeft u als ondernemer maximaal 9 huisvuilniszakken aan afval per week, dan valt u onder het reinigingsrecht. Heeft u maximaal 4 huisvuilniszakken dan betaald u half tarief reinigingsrecht.

Heeft u meer dan 9 zakken dan moet u een contract afsluiten met de gemeente of een particuliere inzamelaar… maar let op vergeet dan niet ontheffing aan te vragen voor uw reinigingsrecht.

25 meter regel:

Als ondernemer bent u verplicht 25 meter rond uw onderneming schoon te houden hieronder het betreffende artikel.

Artikel 2.13 activiteitenbesluit

Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting

Het artikel 2.13 met de 25-meter regel staat in het algemene deel van het activiteitenbesluit, deel 2, Zorgplicht, en heeft dus betrekking op alle soorten inrichtingen.

 

Gevelreclame

In de welstandsnota de schoonheid van Amsterdam 2013 staan de regels rond gevelreclame. Hieronder treft u de betreffende hoofdstukken. De gehele nota is hier terug te vinden.


Winkeluitstalling op het Damrak

Ondernemingen op het Damrak mogen per onderneming 2 winkeluitstallingen op de stoep plaatsen. Hiervoor dient de volgende regelgeving.

 

Horeca

Voor alle horeca ondernemers een kort document informatie van gemeente over het voeren van horeca in de stad.

Horecawijzer


HANDIGE WEETJES

  • Voor het snel en makkelijk maken van een melding van overlast in de openbare ruimte kunt u gebruik maken van de Buitenbeter App. Deze is gratis te downloaden op uw mobiel en fijn in gebruik.  U maakt een foto van bijvoorbeeld grofvuil bij u op de stoep en de buitenbeterapp verstuurd deze met de juiste locatie naar de juiste afdeling van de gemeente. Vervolgens wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding.

http://www.buitenbeter.nl/